התמודדות עם ארוע אבטחה חמור

התמודדות עם אירוע אבטחה חמור

מהו אירוע אבטחה חמור?

איך מתמודדים עם אירוע אבטחה חמור?

"אירוע אבטחה" : פגיעה בשלמות המידע, שימוש במידע ללא הרשאה ו/או

חריגה מהראשה

"שימוש": גילוי, העברה ומסירה

"אירוע אבטחה חמור" : כל אחד מאלה *

במאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה גבוהה – אירוע שנעשה בו שימוש

במידע מן המאגר, בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה או שנעשתה פגיעה בשלמות המידע.

במאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה בינונית – אירוע שנעשה בו שימוש בחלק מהותי מן המאגר, בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה או שנעשתה פגיעה בשלמות המידע לגבי חלק מהותי מהמאגר.

צעדי מניעה- כיצד להתגונן? המלצות להתגוננות אפקטיבית

מינוי של ממונה אבטחת מידע בהיקף המשרה הדרוש

הקצאת משאבים למילוי התפקיד ביעילות ולרכישת אמצעי הגנה טכנולוגיים

קביעת נוהל אבטחת מידע בהתאם להגדרות המאגר והתקנות הכולל:

 • אבטחה פיזית וסביבתית של אתרי מאגר המ
 • הרשאות גישה למאגר ולמערכות המידע
 • תיאור אמצעי ההגנה על המאגר
 • הוראות למורשי הגישה למאגר ולמערכותיו
 • סיכונים – קביעת הסיכונים ולאגר ואופן צמצומם
 • הנחיות לשימוש בהתקנים ניידים

בירידה לפרטים הטכניים יש :

 • להגביל גישה למאגרי מידע באמצעות התקנים ניידים (רק התקנים מוצפנים)
 • יש להפריד את מערכות המחשוב השונות (לא לחבר מאגרי מידע לרשת האינטרנט ללא אמצעי הגנה מתאימים)
 • במתן גישה מרחוק יש לעשות שימוש באמצעי נוסף שהוא אמצעי פיזי הנתון לשליטתו של בעל ההרשאה
 • הערכות מצב תקופתית בהתאם לרמה המסווגת (פעם בשנה בבנונית ופעם ברבעון לרמה הגבוהה)
 • יש לדאוג לגיבוי ולפי המלצת 3-2-1 (שלושה עותקים, שתי סוגי מדיה שונות ולפחות עותק אחד מחוץ לארגון)
 • עדכוני מערכות (כלל המערכות עם דגש על מ.ההפעלה של המשתמשים/שרתים)
 • שימוש בתוכנת אנטי וירוס חזקה ומעודכנת
 • יש לדאוג למערכת אשר אוספת את רישום הכניסות והיציאות ממאגרי המידע
 • יש לדאוג למערכת אשר מנתחת את תעבורת הרשת ומתריעה בגין פריצה / אנומליות בשימוש

כלל התיעוד צריך להשמר למשך 24 חודשים!

דוגמאות לאירועי אבטחה חמורים

זיהוי פריצה -(חיצונית או פנימית) לרשת הארגון, במסגרתה

קיים חשש סביר כי הפורץ ניגש למאגר מידע של הארגון

גניבה/אובדן של ציוד מחשוב, מדיה נתיקה או אמצעי פיזי

לגיבוי המכיל מידע אישי מתוך המאגר, או העברתו לגורם

חיצוני שאינו אמור להיות נגיש למידע

זיהוי זליגת מידע אישי בכל היקף ממאגר מידע אל מחוצה לו או הודעה/פרסום על מידע אישי שזלג מהארגון ומוצע למכירה

חשש ממשי לגניבת סיסמא של עובד בעל הרשאת צפייה בנתונים

שיבוש/מחיקת מידע אישי במאגר -ללא הסבר סביר או

כתוצאה מחדירה למערכות שזוהתה בדיעבד

זיהוי של ניסוין מחיקה/שינוי/גישה במתכוון של מידע אישי במאגרי הארגון בניגוד להרשאות

העברת מידע אישי ממאגרי המידע על ידי עובד החברה אל

מחוצה לה ללא אישור/הרשאה

זליגה/חשיפה של מפתח הצפנה אשר יכולה לאפשר גישה למידע אישי מוצפן

צור קשר

  דילוג לתוכן